Retningslinjer for klager

Anyday bestræber sig på at give dig den bedst mulige kundeservice. Men hvis du ikke er tilfreds med vores service, produkt eller noget andet relateret til Anyday, har vi etableret en proces til håndtering af bekymringer af enhver art, og vi inviterer dig til at gøre brug af denne.
Vores klageansvarlige er vores juridiske chef. Den klageansvarlige vil behandle alle klager.
Hvis du ønsker at indgive en klage til os, bedes du sende en e-mail til klage@anyday.io og inkludere så mange detaljer som muligt. Skriv venligst dit navn, din e-mailadresse, dit telefonnummer og en beskrivelse af det problem, du ønsker at klage over. Jo flere oplysninger du giver, jo hurtigere og mere præcist vil vi kunne behandle din klage.
Vi bekræfter modtagelsen af din klage inden for 3 arbejdsdage. Vi bestræber os på at behandle din klage inden for 15 arbejdsdage, medmindre vi har travlt, i hvilket tilfælde vi vil underrette dig inden for 15 arbejdsdage, og vi bestræber os på at behandle din klage inden for 35 arbejdsdage. Hvis din klage er af kompleks karakter eller kræver ekstern rådgivning, kan behandlingen af din klage tage længere tid, men vi vil holde dig informeret under processen. I alle tilfælde vil din klage blive behandlet inden for en rimelig tid.
Hvis den klageansvarliges afgørelse ikke er tilfredsstillende for dig, kan du indgive en klage til:
Mæglingsteamet for Forbrugerklager og Forbrugerklagenævnet, Nævnenes Hus
http://www.naevneneshus.dk/
Mæglingsteamet træffer ikke en beslutning, men hjælper med at finde en løsning gennem mægling.
Du kan også indgive en klage via EU's onlineportal. Klagen kan indgives på følgende link: http://ec.europa.eu/odr og skal henvise til Anyday's e-mail-adresse (klage@anyday.io).

Okay. Jeg er med.

Tilmeld mig